Sở hữu trí tuệ

Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ, Thủ Tục Đăng Ký Sở hữu Trí Tuệ Cho Doanh Nghiệp

Tài sản Sở hữu trí tuệ là các sản phẩm sáng tạo của con người, để có thể tạo ra được các tài sản trí tuệ này thì công sức đầu tư chi phí và thời gian. Do vậy việc đăng ký sở hữu trí tuệ giúp nhằm đảm bảo công sức sáng tạo được pháp luật bảo hộ, có thể khai thác giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của nhà sáng tạo để bù đắp lại công sức đã bỏ ra.

Sơ Đồ Đăng ký Bảo hộ Sở Hữu trí Tuệ ở Việt Nam

Sơ Đồ Đăng ký Bảo hộ Sở Hữu trí Tuệ ở Việt Nam

Bảng phí  đăng ký Sở hữ trí tuệ

TT Các khoản phí, lệ phí Lệ phí (đồng)
1 Lệ phí nộp đơn (cho mỗi phương án)
– Tài liệu đơn dạng giấy 180.000
– Đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn 150.000
2 Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu) 600.000
3 Lệ phí công bố đơn 120.000
– Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình 60.000
4 Phí thẩm định nội dung (cho mỗi phương án của từng sản phẩm) 300.000
5 Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung (cho mỗi phương án sản phẩm) 120.000
6 Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền KDCN 120.000
7 Lệ phí cấp Bằng độc quyền KDCN 120.000
8 Lệ phí công bố Bằng độc quyền KDCN 120.000
– Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình 60.000
9 Lệ phí gia hạn hiệu lực 540.000

1. Những “tài sản” công ty cần đăng ký sở hữu trí tuệ

+ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; tên thương mại
» Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với logo của công ty
+ Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm
+ Đăng ký bảo hộ Sáng chế/giải pháp hữu ích
+ Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
+ Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
+ Đăng ký bảo hộ thiết kế, mạch tích hợp…